Polioens mange ansigter - Vinder Amerikansk fotopris!


Den mest udbredte kropsforståelse i samfundet i dag er præget af stærke idealer, som vi alle forsøger at leve op til. Selvom vi er mere åbne for forskellige orienteringer, der ikke nødvendigvis er låst fast i stereotypiske kønsforståelser, er der dog en forståelse af, at de forskellige forståelser har stærke kropsidealer, der forholder sig til hvad vi oplever i medierne.

Personer med en kropslidelse er dobbeltramt, og det er derfor vigtigt, at vi udfordre, eller i hvert fald spørger til vores idealer. Kunne det se anderles ud? Ideen med projektet har nemlig det almengyldige formål, at skabe en nuanceret og udvidet forståelse af kroppen.

Tanken er at vi, der ikke har en kropslidelse, kan udvide vores kropsforståelse, og lærer fra polio patienters fortællinger. I vores samfund, hvor kropsdyrkelsen og fokuseringen på den ”sunde” korrekte krop er allestedsnærværende, kan mødet med den anderledes (syge) krop udvide forståelsen af lige netop det. Samtidig kan projektet skabe en større forståelse for, hvad det er for udfordringer, der plager post polio patienter. Det har derfor både et specifik og alment formål.

Vi er i verden med vores krop

Kroppen, omgivelserne og medmennesker er centrale for personer ramt af post-polio. Fænomenologerne med bl.a Merleu-Ponty i spidsen, opfattede kroppen i et dialektisk forhold til dens omgivelser. Vi er en krop, men har også en krop. Og det er gennem den kropslige forbindelse til verden, at vi erkender og lærer fra den. Den subjektive krop er situeret i verden samtidig med, at den indgår som et objekt i verden. Vi er altså både tegngivende og tegntydende på samme tid. ”Jeg ser ikke rummet udefra som en ydre skal, men jeg oplever det indefra, og jeg omslutter det. Alt i alt er verden ikke foran mig, men omkring mig”, skriver Merleu-Ponty.

Merleu-Pontys undersøgelser viser, at sansningen eller perceptionen er vores grundlæggende tilgang til verden, og at det er gennem vores kropslighed, at vi erkender og oplever ting og andre mennesker. Vores viden udspringer fra et første-persons perspektiv, og mennesket kender kun sig selv i kraft af sin dvælen i verden.

Projektet har været udstillet rundt omkring på sygehuse og kulturhuse i Danmark- Serien vandt 2. pladsen i den største Amerikanske fotokonkurrence INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARD™ 2015.

Juli

3/7 – 30/7

Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø

August

31/7 – 27/8

DGI-byen Tietgensgade 65 1704 København V

September

1/9 – 28/9

Vollsmose Kulturhus Vollsmose Allé 14 5240 Odense NØ

Oktober

1/10 – 28/10

Sygehus Thy-Mors Højtoftevej 2 7700 Thisted

November

2/11 – 26/11

Hospitalsenheden Vest - Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning

December

1/12 – 3/1 (2016)

Holbæk Sygehus Smedelundsgade 60 4300 Holbæk

Januar

6/1 – 28/1 (2016)

Kalundborg Sundheds- og Akuthus Nørre Allé 31 4400 Kalundborg


Featured Posts
Recent Posts
Ingen tags endnu.
Search By Tags
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Ulrik Tofte All rights reserved

  • Instagram Social Icon